Szolgáltatásaink

 • vagyonosodási vizsgálatra felkészítés és képviselet,
 • év végi beszámolók felülvizsgálata auditálással,
 • társaságok átalakulásánál könyvvizsgálói szolgáltatások,
 • teljes körű könyvelés egyszeres és kettős könyvvitelt vezető vállalkozóknak, bérszámfejtés,
 • év végi beszámolók, adóbevallások készítése,
 • pénzügyi-gazdasági tevékenységének teljes körű átvilágítása, javaslatok kidolgozása ésszerű módosításokra,
 • önrevízió elkészítése.
Cégnévkereső


2016.    évi adóváltozásokról

 

 

Idén is számos jelentős és még több apró, de fontos változtatással indul az év adózási szempontból.

Személyi Jövedelem Adó (SZJA)

15 %-ra csökken a személyi jövedelemadó mértéke

Ezt a 2016-ban adóztatandó jövedelmekre kell/lehet alkalmazni!  Egy átmeneti rendelkezés született a kamatjövedelmekkel kapcsolatosan: csak arra a kamatra él a 15%-os adókulcs, amelyet a 2016-os esztendőben szolgáltunk meg. Tehát, ha novembertől - februárig tartó időszak kamatát meg kell osztani, és az adott évi százalékkal kell adózni utána.

Családi adókedvezmény

2016-tól, négy év alatt, fokozatosan a duplájára (10.000 forintról 20.000 forintra) nő a családi kedvezmény.

Tudjuk ugye, hogy ez múlt évi törvény, de 2016-ban indul az emelkedés. Hogy néz ez ki 2016-tól? A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként az alábbiak szerint alakul:

a) egy eltartott esetén 66 670 forint - 10.000 forint / hó

b) kettő eltartott gyermek esetén:

ba) 2016-ban 83 330 forint adóalapra - 12.500 forint /hó/gyerek

bb) 2017-ben 100 000 forint adóalapra,

bc) 2018-ban 116 670 forint adóalapra

bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint adóalapra jár.

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint adóalapra - 33.000 forint/hó/gyerek

    Változatlanul a járulékkedvezménnyel együtt jár, azaz amennyiben nincs annyi adó, amiből le lehetne vonni, a járulékból is vonható.

    Téves nyilatkozat esetén, vagy amennyiben elfelejti a munkavállaló jelezni, hogy már nem jár neki, a visszafizetéskor 12% különbözeti bírságot kell fizetni!

Változás!

A szülővel együtt élő élettárs is jogosult rá, amennyiben a gyerekkel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen él, és a kapcsolat bizonyítottan 1 éve fennáll. Hogy bizonyítjuk? Azt senki sem tudja. :) Ha bejegyzett élettársak, akkor az biztosan elfogadott, vagy a törvény azt írja, hogy valamilyen közokirattal. Na, ezt senki nem tudja, hogy mi fán terem.

Az első házasok adókedvezménye

    A házastársak által együttesen 5.000 forintos kedvezmény 2016-ban is megmarad.

    Változatlanul a munkavállalónak kell jelezni a munkáltató felé, hogy kéri a kedvezményt, és a lejáratát is! (Ha nem jelzi és emiatt több kedvezményt vesz igénybe, a visszafizetéskor 12% különbözeti bírságot kell fizetni!)

    A kedvezmény a házasságkötést követő hónapban indul és 24 hónapon keresztül jár, amennyiben legalább az egyik félnek az első házassága.

    Gyermek érkezése esetén a családi kedvezmény - amely a terhesség 91. napjától jár - kiüti. Fordított esetben - előbb jön a baba, utána a házasság -, szülésig mindkettő jár.

Béren kívüli juttatások

Változás a kedvezményes adózású értékekben nincs:

    SZÉP kártya nélkül 200.000 Ft/év

    SZÉP kártyával 450.000 Ft/év

Figyelem!

Csak a 2015-ben KIADOTT (és átvett) juttatások számítanak bele a 2015-évi keretbe! Késve fizetés esetén, már a 2016-os keretből megy le.

ÁFA változások

Közcélú adomány

A közhasznú szervezet részére, valamint az Egyházi jogi személy részére (ingyenesen) adományként adott eszköz mentes az ÁFA alól. Ez a kör 2016-tól bővül az Oktatási intézményekkel.

Bővül az 5%-os  ÁFA kulcs

2016-tól a sertéshús is - frissen, hűtve, fagyasztva - az 5%-os ÁFA alá tartozik

Számlaki bocsátási kötelezettség változása

2016-tól a légi személyszállítás mentesül a számlakibocsátás alól - kivéve, ha a vevő számlát kér.

Későn leadott számla áfájának levonása - ÁFA tv. 153/A§

Elévülési idő fogalma: a számlát kibocsátó adófizetési időszakától számított 5 év.

    A későn előkerült számla áfája elévülési időn belül, de 2 éven belül bármely időszakba betehető (levonható),

    2 éven túl, de elévülési időn belül pedig csak önellenőrzéssel érvényesíthető!

Időszakonkénti elszámolás - ÁFA tv. 58 §.

A köznyelvben ezt folyamatos teljesítésként ismerjük. Nézzük, mi változott e téren!

Változik a folyamatos teljesítésű ügyletek teljesítési időpontja. A sok hűhó és rémhír ellenére egy könnyű és mindenki számára érthető magyarázatot és számlázási segítséget tudunk nyújtani. A lényeg az, hogy a fizetési határidő lesz a meghatározó a teljesítés időpontjában, tehát azt kell vizsgálni. Mivel a fő szabály esete a fehér holló kategóriába tartozik, minden esetben a 3 kivétel szabály fog érvényesülni.

1.            Amennyiben a fizetési határidő a számlázott időszak (pl. novemberi bérleti díj) utolsó napját megelőzi, a teljesítés = a számla kelte.

Példa: november 15-én kiszámlázom a novemberi bérleti díjat, és a fizetési határidő november 25. - de maximum november 30.

2.            Amennyiben a fizetési határidő a számlázott időszak (pl. novemberi bérleti díj) utolsó napját követi, a teljesítés = a fizetési határidő (marad a régi).

Példa: november 25-én kiállítom a számlát, és a fizetési határidő decemberre esik. Vagy decemberben állítom ki a számlát róla, és a fizetési határidő is decemberre esik.)

3.            Amennyiben a fizetési határidő messze van a számlázott időszaktól (pl. novemberi bérleti díj), akkor a teljesítés = a fizetési határidő, de maximum a számlázott időszak utolsó napja + 60 nap.

Példa: november 30-án kiállítom a számlát, de a fizetési határidő 65 nap, azaz február 3., akkor a teljesítés a november 30-tól számított 60. nap lesz, azaz január 29.

Emlékeztetőül egy példa a fő szabályra, amikor a teljesítés = az időszak utolsó napja:

A szerződésben az áll, hogy a fizetési határidő minden hónap 20-án bekövetkezik, de a számlát nem állítottam ki róla, csak pl. később - azaz a fizetési határidő előbb van, mint a számla kiállítása.

Figyelem! Első számla, amelyben az új szabályt alkalmazni kell, amikor mindhárom dátum a 2016. évre esik!

A számlázó programokkal szembeni követelmény

    Kötelezik a társaságokat, hogy az általuk használt számlázó programjukba létesítsenek egy olyan funkciót, amelynek segítségével az ellenőrök bármikor ki tudják nyerni az addig kiszámlázott adatokat.

    Fontos követelmény, hogy a számlázó program menüpontjának a megnevezése CSAK ?adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" lehet, hogy ne kelljen keresgélniük!

    Csak olyan program használható 2016. január 1-től, amelyik erre a funkcióra képes!

Társasági Adó (TAO)

Növekedési adóhitel

Már a 2015. évre is alkalmazható szabály, amely egy adóhalasztást jelent.

Kik vehetik igénybe?

 •         Akiknek az adózás előtti eredménye abszolút értéken, legalább az ötszörösére növekedett. (Tehát, amennyiben a 2014. évi adózás előtti eredménye -1.000 volt, és a 2015. évi +4.000 volt, akkor az abszolút értéken számított érték csak négyszeres.)
 •          Az a cég, aki legalább 3 éve adóalany,
 •          Az a cég, aki az elmúlt 3 évben nem alakult át.

Nyereség minimum számítása

A kereskedő cégek esetén nagy változást jelent, mivel a számításkor a csökkentő tételek közül kimarad az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatás. Amennyiben az így számított érték 2%-a magasabb, mint a nyereség, akkor az adót a nyereségminimum után kell megfizetni.

Veszteségelhatárolás 2015-től

    Ismét visszaváltozott a szabály a több évvel ezelőttire, vagyis a veszteség a keletkezés évétől számított 5 éven belül használható csak fel - majd elvész.

    Változatlanul csak az eredmény 50%-ig lehet a veszteséget felhasználni.

Támogatásokról

Az adóelőlegből és / vagy a ?régi" módon, azaz év végi felajánlásból adott támogatással kapcsolatos tapasztalatok alapján, az év végi, egyösszegű felajánlást ajánljuk, mert kiszámítható, és mindent egybevéve, nem kisebb az érte járó kedvezmény.

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék ? ESZO

2016. január 1-től 7.050 forintra nő. (2015-ben ez 6.930 Ft).

Változások az Adózás Rendjében - ART

Foglalkoztatottak bejelentése 2016-tól

Változatlanul a munkakezdést megelőző napon kell megtenni a bejelentést. A bejelentés adattartalma viszont bővült, mivel jelenteni kell az új munkavállaló végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, okiratot kibocsátó nevét, és az okirat számát.

Adózók minősítése

2016-tól a NAV minősíteni fogja az adózókat, mégpedig az alábbi kategóriák valamelyikébe sorolhatnak be bennünket:

 •         Megbízható adózó
 •          Normál" adózó
 •          Kockázatos adózó

Az első minősítést 2016 áprilisában fogják vizsgálni, és májustól büszkélkedhetünk az új címmel.

Megbízható adózó lesz, aki mind a 10 feltételnek megfelel:

 •          500.000 Ft-nál forintnál kisebb adótartozása van,
 •         3 éve működik,
 •          Nem kockázatos adózó,
 •          Mulasztási bírsága a megelőző 2 évvel együtt kisebb volt mint az adóteljesítmény 1%-a tárgyévben  és a megelőző 5 évben,
 •          Az adókülönbözete kisebb volt az adóteljesítmény 3%-ánál,
 •          Nem volt végrehajtás alatt,
 •          Nem volt csőd-, felszámolás-, kényszertörlés alatt,
 •          Nem volt tartozása, bevallás miatt adófelfüggesztés,
 •          Nem volt adószám törlés,
 •          Nem volt fokozott felügyelet alatt.

Előnyök a megbízható adózók számára:

 •       Évente egyszer automatikus részletfizetés 1.000 és 500.000 forint között
 •       Rövidebb ellenőrzési időtartam (max. 180 nap)
 •     Bevallás, bejelentés, adatszolgáltatás pótlása bírság nélkül (KIVÉVE: EKAER és foglalkoztatott bejelentése)
 •         Alacsonyabb mulasztási bírság
 •         Alacsonyabb adóbírság
 •          45 napos ÁFA kiutalási határidő (nem kell nyilatkozat, hogy kifizette az összes áfát).

Kockázatos adózó lesz, ha az alábbi 4 ismérvből csak egy is fennáll!

 •          Nagy összegű adóhiány,

 •         Nagy összegű adótartozás,

 •          Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatás,

 •          Ismételt üzletbezárás 1 éven belül.

Hátrányok a kockázatos adózók számára:

 •         Hosszabb ellenőrzés - 60 nappal meghosszabbítható,
 •          Magasabb késedelmi pótlék,
 •         Magasabb mulasztási bírság,
 •          ÁFA kiutálási határidő 75 nap.

Késedelmi pótlék

 •         NAV: 2.000 forintig nem írják elő
 •         Helyi önkormányzat: 1.000 forint alatt nem írják elő

SZJA bevallási lehetőségek bővülnek/változnak

Bővül a 2015 évről benyújtható bevallások idejére, de utána a régi név" megszűnik. Azaz, új lesz a megnevezése 2016-tól, ami a felsorolásban látható:

 •        Adónyilatkozat / (új neve) Bevallási nyilatkozat - Ez a söralátét, amikor csak nyilatkozni kell.
 •         Egyszerűsített bevallás / (új neve) Bevallási tervezet - Ez az, amikor a NAV tölti ki a kérésemre.
 •         Ezeken kívül van, amikor a munkáltató adja be a bevallást, valamint
 •        A "rendes" 53-as bevallás, az önadózás.

Kamatmentes részletfizetés magánszemélyek részére

Az SZJA bevallásban kimutatott adófizetés - 200.000 forintig terjedő adófizetési kötelezettségre -, maximum 6 havi részletfizetés kérhető.

Köztartozásmentes adatbázis

A jövőben hiánypótlásra szólítják fel az adatbázisban szereplő céget, nem vágják ki automatikusan, ha valamelyik bevallási kötelezettségének nem tett eleget határidőre.

Illetékmentesség

Illetékmentessé válik 2016-tól:

 •          Szükségszerű okmányok, okmánycserék (személyi, lakcímkártya, erkölcsi, stb.)
 •         Mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa
 •          Adóhatósági igazolás
 •          Beszámoló közzététele